نمایش اعداد اعشاری

حجم فایل : 462.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا نمایش اعداد اعشاری
جلسه پنجم نمایش اعداد اعشاری
کسر اعشاری : کسری که مخرج آن اعداد 10 و 100 و 1000 و ... باشد .
مثال :
جدول ارزش مکانی
مثال
کسرهای زیر را به صورت یک عدد اعشاری نمایش دهید .
مقایسه اعداد اعشاری
1- ابتدا قسمت صحیح ِ‌دو عدد را با هم مقایسه می کنیم . هر کدام بزرگتر بود ، ‌آن عدد بزرگتر است .

2- اگر قسمت صحیح با هم برابر بودند ،‌به سراغ دهم و سپس سراغ صدم و هزارم می رویم .
مثال
مقایسه کنید . پایان...